Privacy

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken:
PD-PatternDesign kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van PD-PatternDesign, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan PD-PatternDesign verstrekt. PD-PatternDesign kan de

volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw voor- en achternaam

• Uw adresgegevens

• Uw telefoonnummer

• Uw e-mailadres

• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op
deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Waarom we gegevens nodig hebben

PD-PatternDesign verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast gebruikt PD-PatternDesign uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren
van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit cursussen en
opleidingen.

Voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden de door u ingevulde persoonsgegevens (emailadres
en de eventuele andere velden) gebruikt. Als u een nieuwsbrief ontvangt, dan kan
het zijn dat ons nieuwsbriefprogramma vastlegt wanneer deze geopend wordt, en op welke
links eventueel wordt geklikt.

Hoe lang wij gegevens bewaren

PD-PatternDesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

PD-PatternDesign verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor
de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

PD-PatternDesign gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van
uw computer, tablet of smartphone.
Functionele cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website of voor het
leveren van een door u gevraagde dienst, zoals een automatische login of het automatisch
invullen van uw gegevens.

Door middel van Google Analytics worden op onze website algemene bezoekgegevens
bijgehouden. PD-PatternDesign gebruikt deze informatie om de werking van de website te
verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt. Hiervoor heeft PD-PatternDesign een bewerkersovereenkomst met Google
gesloten, waarbij wij het laatste octet van het IP-adres hebben gemaskeerd, ‘gegevens delen’
hebben uitgezet en we geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de
Google Analytics-cookies. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google
kan de algemene bezoekgegevens aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PDPatternDesign
heeft hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pd-patterndesign.nl. PDPatternDesign
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich direct kunt afmelden. U zult dan geen
nieuwsbrieven meer ontvangen. In elke nieuwsbrief is ook een link opgenomen waarmee u
uw gegevens kunt wijzigen. Bij het afmelden kan het zijn dat uw gegevens nog niet definitief
verwijderd zijn. Mocht u dat willen, dan kunt u ons daarom verzoeken.

Beveiliging

PD-PatternDesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PD-PatternDesign maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PD-PatternDesign
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met PD-PatternDesign:

Plantageweg 13d

3833 AZ Leusden

E-mail info@pd-patterndesign.nl

KvK 32068719